Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Fink Packaging hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker en respecteert daarom de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Waneer u overgaat tot het aankopen van producten uit onze webshop, dient u zich te registreren en persoonlijke informatie (waaronder naam, adres en e-mailadres) in te vullen. Deze verplicht in te vullen gegevens worden aangeduid met een *.

Fink Packaging verzamelt deze door u verstrekte persoonlijke gegevens en behandelt ze in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Hierin wordt rekening  gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. De gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden noch uitgewisseld, noch verhuurd, noch verkocht aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.


De informatie wordt verzameld met oog op:

- het correct kunnen afhandelen van uw aankoop of bestelling

- het verwerken van uw online aankopen in het ons computersysteem

- het voeren van de financiële administratie door Fink Packaging

- het verstrekken van de door u gevraagde informatie

- marketingdoeleinden (klantenvoordelen, direct mail,…)


Cookies


Onze website kan gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw PC bewaard worden. Zij bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om uw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Hou er wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan deze website minder vlot kan verlopen.


Uw persoonsgegevens

U kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe zal u zich schriftelijk richten tot Fink Packaging.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.

- U beschikt over de mogelijkheid om, mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Fink Packaging de schriftelijke mededeling te bekomen van uw persoonsgegevens.

- Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn

- U kan op elk ogenblik vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Fink Packaging verwijderd worden. U kan zich hiervoor wenden tot de klantendienst.

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u de op dat ogenblik geldige privacybeleid en gebruikersvoorwaarden. Fink Packaging behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik dit privacybeleid te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is aldus raadzaam deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.


De privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving.

Meer informatie over de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995, vindt u op http://www.privacy.fgov.be/.


Bedrijfsgegevens : 

Fink Packaging - Bleekhofstrat 15 - 2018 Antwerpen - Belgium - VAT BE 0511.799.120 - contact : info@finkpackaging.com